ΟΡΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟΥ
Προκειμένου ο οδηγός να μπορεί να ενοικιάσει ένα όχημα του Port Rent A Car πρέπει:
1. Να είναι τουλάχιστον 23 ετών για τις κατηγορίες Α-D. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων πρέπει η ηλικία του να είναι άνω των 25 ετών.

2. Να κατέχει άδεια οδήγησης τουλάχιστον επί 1 έτος.

3. Να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας για εγγύηση κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ INTERNET
Η κράτηση μέσω Internet προϋποθέτει την πληρωμή προκαταβολής μέσω PAYPAL η με χρέωση κάρτας για να ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη εμφάνισης για την παραλαβή του αυτοκινήτου, τότε θα υπάρξει χρέωση (όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΑΚΥΡΩΣΗ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ)

Για την παραλαβή του αυτοκινήτου θα πρέπει ο κάτοχος της κάρτας η με την οποία έγινε η κράτηση να είναι παρόν ή να προσκομίσει το αντίγραφο της πληρωμής μέσω PAYPAL(VOUCHER). Ο κάτοχος της κάρτας θα εμφανιστεί στο συμβόλαιο ως οδηγός. Δεκτές γίνονται οι περισσότερες πιστωτικές κάρτες συμπεριλαμβανομένων των American Express, Visa και MasterCard. Οι χρεωστικές κάρτες (Debit cards) γίνονται δεκτές για την online προπληρωμή της κράτησης μέσω του όμως κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα χρειαστεί ο κάτοχος της κάρτας να εμφανίσει εκτός από την χρεωστική και μία πιστωτική κάρτα στο όνομά του. Οι προπληρωμένες κάρτες δεν γίνονται αποδεκτές.
Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν κατέχει πιστωτική κάρτα τότε μπορεί να πληρώσει με μετρητά την εγγύηση του αυτοκινήτου (έως 500€) τα οποία θα επιστραφούν με την λήξη του συμβολαίου εφόσον το όχημα επιστρέψει στην ίδια κατάσταση με την οποία παραλήφθηκε.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Αλλαγή σε κράτηση μπορεί να γίνει μέσω της «ακύρωσης/τροποποίησης κράτησης» στο http://portcars-travel.gr/
Αλλαγή σε κράτηση συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, τις τιμές που ισχύουν την στιγμή εκείνη, το σημείο επιστροφής κτλ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης η πληρωμή δεν επιστρέφεται. Εξαιρούνται ειδικοί όροι σε PAYPAL πληρωμές.

Σε κρατήσεις όπου η πληρωμή γίνεται με την παραλαβή του αυτοκινήτου, η ακύρωση είναι επιτρεπτή μέχρι την έναρξη της ενοικίασης χωρίς καμία χρέωση.

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν προσέλθει έως και μια ώρα μετά την συμφωνημένη ώρα παραλαβής η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να σας διαθέσουμε το αυτοκίνητο της κατηγορίας που κάνατε κράτηση, θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε αυτοκίνητο της παραπλήσιας κατηγορίας χωρίς κάποια επιπλέων χρέωση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦEΣ
Η διάρκεια της ενοικίασης του οχήματος είναι η συμφωνημένη στο συμβόλαιο ενοικίασης
Κατά την θερινή περίοδο (15/05/2015 έως 15/09/2015) η ενοικίαση είναι ημερήσια και όχι 24ωρη.

Η ημέρα της ενοικίασης χρεώνεται ολόκληρη ακόμα και αν ξεκινήσει πολύ αργά. Την ημέρα λήξης του συμβολαίου το όχημα πρέπει να επιστραφεί το αργότερο έως τις 09:00. Αλλαγή στην ώρα επιστροφής γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης και ενδεχομένως να υπάρξει χρέωση.

Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του κλειδιού κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικατάσταση του κλειδιού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν εδικό καθαρισμό, ( πχ τρίχωμα, άμμος, λάσπη, νερό στα καθίσματα στο πάτωμα ή στο πορτ-μπαγκάζ κλπ) ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Ο Ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί να πληρωθεί από το PORT RENT A CAR , θα υπάρξει επιβάρυνση 20,00€ πέραν του κόστους παράβασης. ( Έξοδα διαχείρισης)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW)

Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €500 για τις κατηγορίες A,B,C,D,G και €1000 για τις κατηγορίες E,F,H

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €110 για τις κατηγορίες A,B,C,D,G, €210 για τις κατηγορίες E,F,H, W, Z, καταβάλλοντας επιπλέον €12, €22 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης.

Back to top